top of page
SWU-Fellowship-White.png

תכנים

Alumni Network1.jpeg
פעילות שנתית

תכנית ה- StandWithUs Fellowship מורכבת משני “צירים” הנעים במקביל.

 

הציר העיוני- במהלך השנה הסטודנטים עוברים תכנים, הרצאות וסדנאות הן במסגרת המפגשים הדו-שבועיים בששת הקמפוסים והן באמצעות סיורים וכנסים.

 

הציר המעשי- כל קמפוס מקדם פרויקט שנתי שמטרתו שיפור תדמית ישראל בעולם וחשיפתה לקהלים שונים.

המפגשים בקמפוסים

ההרצאות בקמפוסים עוסקות בשני רבדים. מחד, נדונים נושאים הקשורים לעולם הדיפלומטיה הציבורית- כיצד ישראל נתפסת בעיני העולם, כיצד מתגבשת תדמיתה ומהן המגמות העכשוויות בפעילות האנטי ישראלית. מאידך, ברכישת כלים מעשיים להתמודדות עם המגמות הללו- טכניקות העברת מסרים, עמידה מול מצלמה, ועוד.

 

דוגמאות לתכנים אשר הועברו בשנים האחרונות (נתון לשינויים):

  • סדנת דיפלומטיה ציבורית.

  • סדנת עמידה מול מצלמה.

  • סדנת משפט בינלאומי וישראל.

  • סדנת סיפור אישי- הרכבת הסיפור האישי של כל סטודנט והתאמתו לקהל יעד רלוונטי.

  • סדנת שאלות קשות- מתן כלים למענה על השאלות הקשות ביותר שמתעוררות בהקשר של ישראל.

  • הרצאה על החברה הפלשתינית והלך הרוח בקרב האוכלוסייה הפלשתינית.

  • הרצאה על תולדות הסכסוך הישראלי ערבי ותהליך השלום

המפגשים בקמפוסים.jpeg
Annual Retreat

 

העבודה על הפרויקט השנתי של כל קמפוס מושקת במהלך סמינר ה-Retreat השנתי של התוכנית. מדובר בסמינר בן יומיים שנערך בסוף חופשת סמסטר א' אשר מעניק לסטודנטים כלים עסקיים ופרקטיים לניהול פרויקטים, הצבת יעדים ובניית מדדים להשגתם, גיוס כספים, עבודה מול תקשורת ושת”פ עם ארגונים אחרים.

במהלך היום הראשון, הסטודנטים עוברים תכנים וסדנאות ולומדים על יצירת פרויקט מראשיתו ועד סופו בעבודת צוות. בסופו של היום הראשון ובמהלך היום השני הסטודנטים מתנסים מעשית ומייצרים תוצרים שעתידים לשמשם בבניית הפרויקט.

 

בסופו של הריטריט, כל קמפוס מציג את הפרויקט שלו מול כלל חברי התכנית והנהלת הארגון ומקבל פידבק להמשך.

Annual Retreat.jpg
סיורים אסטרטגיים.jpeg
כנס מקצועי וסיורים אסטרטגיים

לקראת חופש פסח מתקיים סמינר מקצועי בן יומיים אשר כולל תכנים מקצועיים וסיור אסטרטגי. במהלך הכנס יזכו הסטודנטים לשמוע מרצים שונים ומגווני בתחום הגיוון והשונות בחברה הישראלית ובסיור זוכים לבקר בנקודות הבוערות ביותר בסכסוך הישראלי-ערבי. ארגון StandWithUs Israel מאמין כי אין טוב ממראה עיניים, חוויה דרך הרגליים והדרכה של מומחים בעלי שם בכדי להמחיש לסטודנטים את הסוגיות הנדונות במהלך המפגשים העיוניים. בשנים האחרונות הסיורים התמקדו במזרח ירושלים, מטה בנימין ורצועת עזה.

 

הסיור במזרח ירושלים בדרך כלל מתמקד ב-4 נקודות מרכזיות: גבולות, שטחים, ירושלים ופליטים. כאשר החלק הראשון עסק בירושלים, בהסדרי גבולות והמשמעויות שלהן (מחסומים, גדר הביטחון, שליטה במקומות הקדושים) והחלק השני עסק בשמיעת נרטיבים שונים הנוגעים למפעל ההתנחלויות / ההתיישבות והפליטים (שיחה עם דובר פלסטיני, בחינה של ההיסטוריה ותנאי השטח ושיחה עם המתיישבים באזור).

 

בהמשך הזנה ורק במידה והמצב הביטחוני יאפשר זאת, נקיים סיור בעוטף עזה.

 

הסיור עוטף התווסף בשנים האחרונות מתוך הרצון לאפשר לחברי התוכנית להכיר ולספר את סיפור האזור וסיפורם של תושבי העוטף. הסיור מתמקד בשלוש סוגיות עיקריות – ביטחון, כלכלה ורווחה. סוגיות אלו מוצגות משני הצדדים, דרך ביקור פיזי במקומות רלוונטיים וסיפורים אישיים של תושבים. 

BeInTouch

Thanks! Message sent.

bottom of page