SWU-Fellowship-White.png

חזון ומטרות

StandWithUs הינו ארגון בינלאומי ללא מטרת רווח העוסק בדיפלומטיה ציבורית ומטרתו לקדם חינוך אודות מדינת ישראל בעולם. הארגון הוקם בשלהי האינתיפאדה השנייה, כמענה לסיקור התקשורתי המוטה כלפי ישראל בתקשורת האמריקאית והעדר קולות פרו-ישראליים בקמפוסים ברחבי ארה”ב. מטרת הארגון היא להציג את ישראל בצורה אמיתית, מהימנה, הוגנת ובגובה העיניים ברחבי הקמפוסים, בתקשורת, ובקהילות שונות.

כארגון בינלאומי שמטרתו לחנך על ישראל ועל האופן שבו ניתן להתמודד עם מידע שקרי המופץ ברחבי העולם בנוגע למתרחש במזרח התיכון, אנו  פועלים בעזרת עלוני מידע, דוברים, מרצים, תוכניות הכשרה והעשרה מגוונות, כנסים בינלאומיים ומשלחות לישראל. מארגון אקטיביזם סטודנטיאלי, צמח הארגון עם משרדים ב-5 יבשות, עשרות עובדים, ואלפי פעילים בארה”ב, אנגליה, צרפת, אוסטרליה, קנדה, סין, וכמובן בישראל- שם נמצא משרד הדגל של הארגון.

בין פעילות המשרד הישראלי ניתן למצוא הכשרות הסברה לסטודנטים בינלאומיים השוהים בישראל, לשליחי הסוכנות היהודית, לסטודנטים היוצאים ללימודים בחו”ל, לדיילי וטייסי אל-על, תוכנית הנוער המובילה שלנו "תבל", חברות הייטק, משלחות, ועוד.

Fellowship-חזון ומטרות ה

תכנית ה-Fellowship הינה תוכנית הדגל של ארגון StandWithUs בישראל.

מטרת התכנית הינה להכשיר בכל שנה כ-120 סטודנטים מובילים לדיפלומטיה ציבורית ועשייה אקטיבית למען שיפור תדמית ישראל בעולם.

דיפלומטיה ציבורית – מה זה?