SWU-Fellowship-White.png

תכנים

Alumni Network1.jpeg
פעילות שנתית

תכנית ה- StandWithUs Fellowship מורכבת משני “צירים” הנעים במקביל.

 

הציר העיוני- במהלך השנה הסטודנטים עוברים תכנים, הרצאות וסדנאות הן במסגרת המפגשים הדו-שבועיים בששת הקמפוסים והן באמצעות סיורים וכנסים.

 

הציר המעשי- כל קמפוס מקדם פרויקט שנתי שמטרתו שיפור תדמית ישראל בעולם וחשיפתה לקהלים שונים.

המפגשים בקמפוסים

ההרצאות בקמפוסים עוסקות בשני רבדים. מחד, נדונים נושאים הקשורים לעולם הדיפלומטיה הציבורית- כיצד ישראל נתפסת בעיני העולם, כיצד מתגבשת תדמיתה ומהן המגמות העכשוויות בפעילות האנטי ישראלית. מאידך, ברכישת כלים מעשיים להתמודדות עם המגמות הללו- טכניקות העברת מסרים, עמידה מול מצלמ